Речник на официална терминология на Moodle (The official Moodle terminology glossary)

Речник на официална терминология на Moodle (The official Moodle terminology glossary)
Щракнете върху http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=3591%20, за да отворите ресурса.