Щракнете върху Допълнения към превода, за добавяне в CVS (DB for Translators), за да отворите ресурса.