Външно оценяване - сайт на МОМН

Външно оценяване - сайт на МОМН
Щракнете върху http://minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/, за да отворите ресурса.