Система за управление на библиотеки (Library Management System)

Система за управление на библиотеки (Library Management System)

Щракнете върху http://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=default&id=513467, за да отворите ресурса.