Презентация по Moodle с много анимации - Част 2 (в началото и двете части си приличат)

Презентация по Moodle с много анимации - Част 2 (в началото и двете части си приличат)
Щракнете върху http://phs.googlecode.com/files/eu2.zip, за да отворите ресурса.