Презентация по Moodle с много анимации - Част 1

Презентация по Moodle с много анимации - Част 1 (в началото и двете части си приличат)
Щракнете върху http://phs.googlecode.com/files/eu.zip, за да отворите ресурса.