Наредба за държавни изисквания за организация на дистанционна форма на обучение във висшите училища (Постановление № 292 от 2.11.2004 г., обнародвана в ДВ 99/09.11.2004 г.);

Щракнете върху nrdb_04_distancionno_obuchenie.pdf, за да отворите файла.
Наредба за държавни изисквания за организация на дистанционна форма на обучение във висшите училища (Постановление № 292 от 2.11.2004 г., обнародвана в ДВ 99/09.11.2004 г.);