Закона за висшето образование - Част 1 (ДВ бр. 112/27.12.1995 г.), направените в него изменения и допълнения (ДВ бр. 28/02.04.1996; ДВ бр. 56/15.07.1997; ДВ бр. 57/18.07.1997; ДВ бр. 58/ 21.07.1997; ДВ бр. 60/02.07.1999; ДВ бр. 66/ 23.07.1999; ДВ бр. 111/

Щракнете върху zakon-VO_pages_from_1_to_25.pdf, за да отворите файла.
Закона за висшето образование (ДВ бр. 112/27.12.1995 г.), направените в него изменения и допълнения (ДВ бр. 28/02.04.1996; ДВ бр. 56/15.07.1997; ДВ бр. 57/18.07.1997; ДВ бр. 58/ 21.07.1997; ДВ бр. 60/02.07.1999; ДВ бр. 66/ 23.07.1999; ДВ бр. 111/21.12.1999; ДВ бр. 113/28.12.1999; ДВ бр. 54/04.07.2000; ДВ бр. 22/09.03.2001; ДВ бр. 40/19.04.2002; ДВ бр. 53/28.05.2002; ДВ бр. 48/04.06.2004; ДВ бр. 70/10.08.2004 г.);