Инструкция за организиране на дистанционна форма на обучение - ПРИМЕРНА РАЗРАБОТКА

Щракнете върху Instruction_distant_education.pdf, за да отворите файла.
Инструкция за организиране на дистанционна форма на обучение - ПРИМЕРНА РАЗРАБОТКА