Щракнете върху add_directory_resource.avi, за да отворите файла.