Добавяне на ресурс от тип Преглед на директория - Add Directory Resource

add_directory_resource.avi - Добавяне на ресурс от тип Преглед на директория - Add Directory Resource
Щракнете върху add_directory_resource.avi, за да отворите файла.