Щракнете върху add_link_resource.avi, за да отворите файла.