Добавяне на ресурс от тип Web-страница - add webpage resource

add_webpage_resource.avi - Добавяне на ресурс от тип Web-страница - add webpage resource
Щракнете върху add_webpage_resource.avi, за да отворите файла.