Щракнете върху add_text_resource.avi, за да отворите файла.