Добавяне на ресурс от тип Текст в структурата на курса - add text resource

add_text_resource.avi - Добавяне на ресурс от тип Текст в структурата на курса - add text resource
Щракнете върху add_text_resource.avi, за да отворите файла.