Добавяне на ресурс от тип Етикет (пояснение) към структурата на курса - add label resource

add_label_resource.avi - Добавяне на ресурс от тип Етикет (пояснение) към структурата на курса
Щракнете върху add_label_resource.avi, за да отворите файла.