Ресурси и Дейности - Resources and Activities in moodle

resources_and_activities_in_moodle.avi - Ресурси и Дейности - Resources and Activities in moodle
Щракнете върху resources_and_activities_in_moodle.avi, за да отворите файла.