Щракнете върху resources_and_activities_in_moodle.avi, за да отворите файла.