Архивиране на курс в Moodle - course archive

course_archive.avi - Архивиране на курс в Moodle - course archive
Щракнете върху course_archive.avi, за да отворите файла.