Щракнете върху course_settings.avi, за да отворите файла.