Настройки на курс - Course Settings movie

course_settings.avi - Настройки на курс - Course Settings movie
Щракнете върху course_settings.avi, за да отворите файла.