Режим редактиране на курс - editing mode in Moodle course

editing_mode.avi -  Режим редактиране на курс - editing mode in Moodle course
Щракнете върху editing_mode.avi, за да отворите файла.