Създаване на профил- make a profile in Moodle

make_profile.avi - Създаване на профил- make a profile in Moodle
Щракнете върху make_profile.avi, за да отворите файла.