Филисофията на Moodle / Moodle Philosophy - MS Word - .doc format file

Филисофията на Moodle / Moodle Philosophy - MS Word - .doc format file
Щракнете върху Constructivismm.doc, за да отворите файла.