Речник на 6 езика- Термините и определенията на ISO / Vocabulary on 6 languages ISO terms and definitions are included in this dictionary

   "ISO terms and definitions are included in this dictionary are from the International Organization for Standardization (ISO). The complete standards can be obtained from the ISO Central Secretariat, Case Portale 56, 1211 Geneva 20, Switzerland, or any ISO member body."

 

   Термините и определенията на ISO са включени в този речник са споредМеждународната организация по стандартизация (ISO). Пълният текст на стандартите на ISO може да бъде получен от ISO Central Secretariat, Case Portale 56, 1211 Geneva 20, Switzerland или от всеки национален орган-член на ISO.

PhotonSoft Ltd.

Щракнете върху index800.htm, за да отворите файла.