Ресурс от тип "Програма"

Ресурс от тип "Програма"
Щракнете върху NOTEPAD.EXE, за да отворите файла.