Jak zainstalować Moodla - podręcznik

Podręcznik - jak zainstalować Moodle autorstwa 
Kliknij na link a.htm, by wyświetlić plik.