Заключение

Моодле e софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб сайтове. Основната идея е, че човек активно конструира знание посредством досега си с околната си среда, а не го приема просто чрез слушане и четене.В процеса на реализация на един такъв курс могат да се променят както съдържанието, така и задачите за самостоятелна работа, за групова работа, критериите за оценяване, т.е. да се усъвършенстват всички компоненти на дистанционната форма на обучение. Пряката и постоянна връзка на преподавателя с учениците е гаранция за намирането на оптималния вариант за осъществяването на ефективен учебен процес.

Moоdlе е една от най-популярните платформи за електронно обучение. Нейни ключови предимства са:

Лесен за работа потребителски интерфейс, преведен и на български език;
Голямо многообразие от варианти за публикуване на курсове, тестове, новини и т.н.;
Лицензирана под GPL. Реализирана е чрез използване на двата най-популярни днес инструмента за Intеrnеt програмиране – PНP и MуSQL. Това осигурява възможности, на администраторите на системата, за промени както интерфейса така и на базата данни. Възможно е добавянето на нови и изключването(и/или модифицирането) на съществуващи модули;
Осигуряване на on-line връзка между потребители на системата;
Разпространява се безплатно. 
 
 

Последно модифициране: петък, 21 септември 2012, 01:41