Същата тема в Документацията на Moodle на български.

 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) е среда за електронно обучение с отворен код, която е доста подобна на основните комерсиални продукти. Основната разлика е, че Moodle е базирана на теорията за социалния конструкционизъм, така че има специфични модули, които поддържат конструктивисткия подход към обучението и други стандартни модули, които са проектирани да премахнат ограниченията, които създателят на програмата вижда в основните комерсиални продукти.

Около Moodle има цяла общност преподаватели и програмисти от цял свят, така че платформата е в постоянен процес на разработване и обновяване.

Предлагаме Ви да се запишете в нашия демонстрационен курс (безплатен и достъпен). Същият ще бъде предоставен за свободно изтегляне. Българската секция на Мудле ще разполага с богат набор от курсове в експортиран вид (подходящи за директно използване в българските университетски среди за електронно обучение.)

 

1. Основни възможности на Moodle

Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани образователни курсове и уеб сайтове. Проектът е динамично развиващ, отворен за разработка проект с отворен код, в който една от основните концепции е тази за социалния конструктивизъм в обучението. Тази теория се отнася до идеята, че човек активно конструира знание посредством досега си с околната среда, а не го приема просто чрез слушане и четене. прочети още...
 

Последно модифициране: понеделник, 26 ноември 2012, 17:36