Виртуални Библиотеки в България (Bulgarian Virtual Libraries)

 1. Световна цифрова библиотека (ЮНЕСКО)
 2. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 3. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 4. БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТАЛ НА ЗНАНИЕТО
 5. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 6. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
 7. ИНТЕРАКТИВЕН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК - букви: A B C D
 8. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ"
 9. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА E-ЧИТАЛИЩЕ "FUTURE NOW"
 10. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ЦЕНТЪРА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО И ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ Е-АКАДЕМИЯ
  КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СВИЩОВ

КОЛЕЖАНСКИ БИБЛИОТЕКИ

 1. БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АГРАРЕН КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА
 2. ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ – ДОБРИЧ
 3. ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ
 4. ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ
 5. ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СЛИВЕН
 6. КОЛЕЖ – ДОБРИЧ
 7. КОЛЕЖ КЪМ ТУ-ВАРНА – ВАРНА
 8. КОЛЕЖ КЪМ ТУ-СОФИЯ – СЛИВЕН
 9. КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ
 10. КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – СВИЩОВ
 11. КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ – СОФИЯ
 12. КОЛЕЖ ПО МИННО ДЕЛО – КЪРДЖАЛИ
 13. КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО – СОФИЯ
 14. КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ
 15. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД
 16. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БУРГАС
 17. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА
 18. КОЛЕЖ “ТЕЛЕМАТИКА” – СТАРА ЗАГОРА
 19. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – БЛАГОЕВГРАД
 20. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – БУРГАС
 21. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА
 22. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 23. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВРАЦА
 24. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ДОБРИЧ
 25. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН
 26. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ
 27. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – РУСЕ
 28. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СЛИВЕН
 29. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ
 30. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА
 31. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ХАСКОВО
 32. МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ – АЛБЕНА
 33. ОБЕДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ
 34. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ВРАЦА
 35. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ДОБРИЧ
 36. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ПАЗАРДЖИК

УНИВЕРСИТЕТСКИ БИБЛИОТЕКИ

 1. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
 2. АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ
 3. АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ
 4. АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ – БЛАГОЕВГРАД
 5. БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
 6. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 7. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
 8. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – ВАРНА
 9. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СОФИЯ
 10. ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – СОФИЯ
 11. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ
 12. ВОЕННА АКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – СОФИЯ
 13. ДЪРЖАВНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” - СОФИЯ
 14. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 15. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 16. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
 17. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
 18. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 19. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА
 20. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД
 21. МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВЯНСКИ ИНСТИТУТ
 22. МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ” – СОФИЯ
 23. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – В.ТЪРНОВО
 24. НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО “КРЪСТЬО САРАФОВ” – СОФИЯ
 25. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ
 26. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 27. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
 28. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
 29. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
 30. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ
 31. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
 32. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 33. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
 34. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 35. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ / ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
 36. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
 37. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
 38. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
 39. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ
 40. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
 41. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 42. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
 43. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ИНСТИТУТСКИ БИБЛИОТЕКИ

 1. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
 3. ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ
 4. ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
 5. ГЕОФИЗИЧЕН ИНСТИТУТ
 6. ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
 7. ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
 8. ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
 9. ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
 10. ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
 11. ИНСТИТУТ ЗА ИЗКУСТВОЗНАНИЕ
 12. ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 13. ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
 14. ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
 15. ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 16. ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
 17. ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
 18. ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ
 19. ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
 20. ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО
 21. ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА
 22. ИНСТИТУТ ПО БОТАНИКА
 23. ИНСТИТУТ ПО ВОДНИ ПРОБЛЕМИ
 24. ИНСТИТУТ ПО ГЕНЕТИКА
 25. ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМ. МОРФОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ
 26. ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ
 27. ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА
 28. ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
 29. ИНСТИТУТ ПО ЗООЛОГИЯ
 30. ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ
 31. ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 32. ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ
 33. ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ
 34. ИНСТИТУТ ПО КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
 35. ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 36. ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ
 37. ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА
 38. ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
 39. ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
 40. ИНСТИТУТ ПО НЕВРОБИОЛОГИЯ
 41. ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ
 42. ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ-ВАРНА
 43. ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ
 44. ИНСТИТУТ ПО ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА
 45. ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ
 46. ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ
 47. ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ
 48. ИНСТИТУТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 49. ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
 50. ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ
 51. ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА
 52. ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА
 53. КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР
 54. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
 55. ЦЕНТЪР ПО НАУКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА НАУКАТА
 56. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ЦЕНТЪРА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО И ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ Е-АКАДЕМИЯ
  КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СВИЩОВ
 57. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА СТУДЕНТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ „VIRTUAL JOINT LEARNING” (VJL)
  КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СВИЩОВ
 58. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС ШКОЛА "ТРАНСБИЗНЕС-Е"
 59. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИНСТИТУТ
  ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
 60. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ЦЕНТРАЛНАТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА
 61. ВИРТУАЛНА ДУХОВНА БИБЛИОТЕКА
 62. ВИРТУАЛНА ПРАВНА БИБЛИОТЕКА
 63. ИКОНОМИЧЕСКА ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА
 64. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА БЪЛГАРСКАТА СЛАВИСТИКА
 65. ОНЛАЙН КУРСОВЕ И ТЕСТОВЕ- Start.bg
Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21