За актуална информация посетете Страницата на регистрираните български Moodle сайтове, защото настоящата страница не беше обновявана от 3 октомври 2010 г.  до 3 януари 2013 г. Някои от хипервръзките са премахнати, защото не сочат към Moodle сайтове.    

Българско Moodle Общество

 1. Е-читалище "Бъдеще сега"
 2. http://dlc.nvu.bg/ - Национален Военен Университет "Васил Левски" гр. В. Търново
 3. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ НА ВТУ "Тодор Каблешков"
 4. Ресурсен център "Е-ЛИТЕРА" - предлага комуникационна среда и информационни ресурси за професионална квалификация и образование.
 5. Система за електронно обучение на Лесотехнически Университет София.
 6. http://moodle.omega3-bg.info French - distance learning
 7. Дистанционно обучение в школа "ИНТЕНЗИВ"
 8. ОУ "П.Р.Славейков" Бургас - Е-Обучение
 9. Национален Образователен Портал
 10. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 11. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ (IBS) – БОТЕВГРАД
 12. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
 13. ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ЦЕНТЪРА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО И ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ Е-АКАДЕМИЯ
  КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СВИЩОВ
 14. МРЕЖА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ
 15. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ (НБУ)
 16. Access to Moodle Page of the department "Programming and Computer Technoloies"
 17. е-Обучение с Moodle CMS към Езиков Център - УХТ - Новини - Идея
 18. Moodle - Езиков Център - УХТ - Пловдив
 19. ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
 20. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Факултет по педагогика
  Център по образователни технологии
 21. Moodle - Езиков Център - УХТ - Пловдив - поватаря се
 22. Училище по мениджмънт към Нов български университет
 23. The European Centre for Education and Training (ECET) Moodle Site
 24. Технически Колеж - Ямбол - Доц. д-р ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА НЕДЕВА
 25. Проект „Езикът отваря врати”, идентификационен № ESF-2101-18-11001
 26. MOTRASUP- Асоциацията за социални технологии (АСТ)
 27. Медицински факултет към МУ-София, страница за дистанционно обучение
Последно модифициране: сряда, 6 март 2013, 14:45