3.2 Регистрация и права за достъп в Мудъл - Moodle registration

   Има шест стандарни нива на достъп в Мудъла. Могат да се създават допълнителни нива за достъп и множество правила.

Основните са:

  1. Администратор - пълни права над сайта
  2. Автори на курсове - могат да създават курсове и имат пълни права над тях; могат да назначават преподаватели за създадените от тях курсове. Ограничават достъпа до курса с парола (ключ) за лица, които не са студенти.
  3. Преподавател - имат ограничени права в рамките на курса
  4. Non-editing teacher - преподавател, който може само да преподава в рамките на даден курс
  5. Студент - правата му са ограничени само до курсовете в които е записан
  6. Гост - има достъп само до публичните курсове и до тези, за които има ключ

   Студентите се регистрират самостоятелно за даден курс и получават потвърждение по e-mail за направената регистрация. Всеки има само една регистрация в цялата система. Преподавателят може да изключи даден студент или изключването става автоматично, ако студентът не е посещавал курса в течение на зададеният от администратора период от време.

Студентите настройват профила си, слагат снимки и лични данни, настройват какво да им се показва и какво не, задават времевите си зони и Мудъл внася корекции на датите за изпращане на задания, предаване на тестове и др. съобразно тези зони. Потребителят може да избира езикът на интерфейса, ако админа е разрешил.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21