Как да си създадем речник в Moodle?(Glossary creation in Moodle)

   Създаването на речник (glossary how-to) в Мудъл (Moodle) е сравнително просто. Трябва да се има предвид, че за да работи автоматичното линкване към дума от речника трябва да се пусне съответният модул. По подразбиране той е изключен.

Създаване на речник:

От “Добавяне на учебна дейност” изберете “Речник” (Glossary).

Задайте “Име” и “Описание на речника”.

“Записи/страница” - по колко термина да бъдат показвани на страница; по-добре е да са 10-20 за да се избегне дългото време на зареждане.

Този речник общ ли е? - ако е избран, речникът ще може да се използва във всички курсове (автоматично ще се линкват темините във всички курсове).

Тип - Главен речник: всеки курс има само един главен речник; само учителите могат да обновяват този речник. Вторичен речник: подчинен на главния; могат да се прехвърлят термини от него към главния.

Дублиращи се записи - позволено ли е дублиране на термините.

Коментари към записите - опцията определе дали е разрешено на учениците да пишат коментари към термините.

Принт изглед (Allow print view) - определя дали учениците могат да виждат термина в принт превю.

Автоматично създаване на връзки към записите - включва/изключва автоматичното линкване към термините.

Одобрен по подразбиране - Ако “Да” учениците могат да добавят термини без те да се одобряват.

Формат - Опростен речник:Прилича на традиционен речник с отделни статии. Авторите не се показват, а прикрепените файлове се показват като линкове. Продължаващ: Показва статиите една след друга, като отделя единствено иконите за редактиране. Пълен речник с автор: Формат, показващ подобно на форума данните на автора. Прикрепените файлове се показват като линкове. Пълен речник без автор: Подобен формат на показване на форум, който не показва данните на автора. Прикрепените файлове се показват като линкове. Енциклопедия: Подобен на “Пълния речник с автор”, но прикрепените картинки се показват. Често задавани въпроси: Полезен е при показването на списъци с често задавани въпроси. Той автомачично добавя думите ВЪПРОС и ОТГОВОР в съотвентата дефиниция и понятие.

Показване на ‘Специални’ - могат ли да се търсят специални символи: @, # и т. н.

Показване на азбуката - ще се показват ли буквите от азбуката.

Показване на “ВСИЧКИ” - когато е включено се появява в речника надпис “ВСИЧКИ” и при натискане на връзката се показват всички термини от речника.

Задължително редактиране - определя дали студентите могат да редактират добавените от тях термини.

Създаване на категории

След създаване на речника можете да създадете категории за термините. Изберете “Преглед на категориите” и “Редактиране на категориите” - “Добавяне на категория”.

Добавяне на термин (запис)

След като създадете категориите (не е задължително) натиснете “Назад” за да се върнете в прозореца на речника. Изберете “Добавяне на нов запис”.

Въведете “Термин” и “дефиниция”.

Изберете “Категория” за термина (ако сте въвели категории).

Ключови думи - Всяка статия в речника може да има списък с ключови думи (или подобни). Вкарвайте всяка нова ключова дума на нов ред (не я отделяйте със запетайки).Ключовите думи и фрази могат да се използват като алтернативни начини за намиране на статията. Например ако използвате филтъра за автоматично линкване на речника, тогава ключовите думи ще се използват (както и основното име на статията), когато се определя кои думи да се свържат към тази статия.

Приложение (Макс. размер: 2Mb) - прикачване на файл към термина.

Автоматични връзки към този запис - Ако за речника е разрешено автоматичното линкване към термините от това поле ще позволите линк към този термин. По този начин едни термини от речника могат да се линкват, а други - не, в зависимост от преценката на учителя.

За този запис се прави разлика между малки/големи букви - Тази опция определя необходимостта от съответствие между малки и големи букви, когато се осъществява автоматично свързване със статиите.Например ако е включена тази опция, дума в постинг във форума като “html” НЯМА да води към статия в речника наречена “HTML”.

Само цели думи - Ако е включено автоматичното линкване, тогава включването на тази опция ще доведе до линкване само към цели думи. Например термина в речника “контра” няма да доведе до думата “контраст”.

Последно модифициране: петък, 21 септември 2012, 23:50