Материали във формат Wiki се изготвят само в онлайн режим, с изключение на случая, когато вие може да използвате правилатата на Wiki за подготовка на текста. Това е пример за материали във формат Wiki.

Заглавие на първо ниво

  • Първи елемент от маркирания списък
  • Втори елемент от маркирания списък
    1. Първи елемент от вмъкнатия номериран списък
    2. Втори елемент от вмъкнатия номериран списък
  • Трети елемент от маркирания списък

Вие лесно може да добавяте текстове "получер" и "курсив" без да имате познания за HTML.

Също така вие лесно може да добавяте графика, без да включвате дълги URL-адреси.

Пример за вмъкване на картинка

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21