Това е ресурс в текстови формат, който обикновено се използва за прости материали, които съдържат предимно текст.
Адреси от типа URL (http://distance.iatp.by), филтри и емотикони се транслират от системата както в дадения пример!
Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21