Изследванията, сравняващи дистанционното с традиционното обучение, показват, че “преподаването и ученето от разстояние може да бъде също толкова ефективно, колкото и традиционното обучение, стига да се използват подходящи за поставените цели технологии и методи, да има взаимодействие между студентите и да има обратна връзка между преподавателите и студентите” (Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991).

Mielke (1999) описва пет елемента, които са необходими, за да бъде обучението от разстояние успешно:

  1. Мотивация на преподавателя. Интересът на преподавателя и подкрепата на учебното заведение са важни условия за успех.

  2. Организация. Учебният материал трябва да бъде подготвен предварително, да бъдат планирани часове и възможности за промяна. Необходимо е да се обърне внимание на всеки детайл, преди да започне същинското обучение.

  3. Добро взаимодействие с учащите. Какъвто и метод на преподаване от разстояние да се използва, преподавателят трябва да осигури добри възможности за взаимодействие между себе си и между всички участници в курса.

  4. Разбиране на технологията, която се използва. Преподавателят и учащите трябва да разбират и да могат да работят с технологиите, използвани в курса на обучение.

  5. Поддържащ персонал. Необходима е помощта на разработчици, дизайнери и технически персонал за успешното прилагане на курса на обучение.
Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21