Гъвкавост, достъпност, удобство.  Потребителите могат да се обучават със свое собствено темпо и на място избрано от тях. Освен това те са свободни да се обучават само тогава, когато желаят и колкото имат нужда (“just in time and just enough”).

Многоплатформеност на технологията.  За разлика от някои други форми на обучение чрез компютър, дистанционното обучение с Интернет е достъпно за Windows, Mac или Unix потребители, обикновено без да се изисква допълнителен софтуер. Обучаващата програма се прави само веднъж и след това може да се достави на всеки компютър, свързан с Интернет.

Пести време и пари.  Тъй като Интернет може да се осигури навсякъде, няма разходи за пътуване на учащите до някаква централна сграда. Според някои изчисления (Hall, 1995) средните разходи за този начин на обучение са с 50% по-малки от традициония начин на обучение в класна стая.

Евтино разпространение по целия свят.  Дистанционното обучение с Интернет е достъпно за всеки компютър по света, свързан към Интернет, което значително намалява разходите по доставяне на материалите в сравнение с традиционните начини на разпростренение.

Лесно за преработка.  Когато е нужно да бъдат направени промени в учебното съдържание, тези промени се правят само на едно място - върху сървъра, където се намира курсът. Така всеки потребител по целия свят веднага може да види новите неща в курса.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21