Основните участници в Дистанционното Обучение са: Студенти, Лектори, Дизайнери на курса, Асистенти, Поддържащ персонал и Администратори.

Студентите и лекторите са наи-важните участници в процеса на ДО. Участието в такъв курс изисква и от двете групи нови умения и смяна на гледната точка.

Някои от новите предизвикателства към лекторите в ДО са:
  • Смяна на ролята - лекторът участва повече като консултант и асистент, отколкото като главен източник на инфомация.

  • Смяна на взаимодействието със студентите — дистанцията и времето, които разделят лектора и студента оказват влиание на контрола на лектора върху процеса на обучение

  • Различните видове медии за предаване на данни — новите видове медии изискват различен подход и известна доза опит в работата с тях.
Главните предизвикателства пред студентите са:
  • Изолацията - тя води до практически и психологически проблеми и изисква употребата на нови медии, форми и умения за комуникация.

  • Различните видове медии за предаване на данни — изисква се известен опит при употребата им.

  • Информацията - когато традиционните източници на информация са недостъпни за студентите, те трябва да търсят такава другаде - например в Интернет, което изисква умения за търсене и управление на малки количества информация.

   Понякога лектора смята че е по-удобно да разчита на асистент, който да му помага в комуникацията със студентите. Асистента, от своя страна може да има различни права и задължения - само да събира и сортира задачите и да отговаря за административните въпроси или може да дава консултации и да помага в преподаването.

   В днешно време дизайнерите на курса за достанционно обучение са ралични от лекторите, въпреки че за преподавателите е полезно да взимат участие или поне да са информирани за процеса на създаване. Дистанционния курс обикновено се създава от екип от хора с различни знания и умения, например експерти по съдържанието, дизайнери на учебната част, програмисти, графични дизайнри, административен персонал и т.н. Но качеството на курса зависи не само от знанията и уменията на всеки от членовете на този екип, взети поотделно, но също така и от комуникацията и сътрудничеството между тях.

   Направата на един ДО курс изисква засилена поддръжка от екип технически персонал, който да поддържа сайта и да прави услугите, предлагани от този сайт достъпни за студентите. Тяхната работа е жизнено важна за успешното съъздаване на курса. Административния персонал е друга важна група хора, която оказва голямо влияние върху организацията и изпълнението на курса.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21