Термина Дистанционно Обучение (ДО) обединява множество различни модели на обучение, чиято обща черта е разстоянието между лектора и някои или всички негови студенти. Както всички видове обучение, различните ДО модели притежават общи черти като представяне на съдържанието, взаимодействие с ръководството, ресурси, практически заявления за записване, оценяване. Всеки модел използва технологии по различни начини, за да направи достъпни един или повече от тези компоненти.

   Няма идеален модел на ДО, но има някои доста добри в различни насоки. Има различни мнения за това по какъв начин трябва да се пристъпи към създаването на такъв модел. Някои учени и практикуващи смятат, че за да има успех, ДО модела трябва да повтаря стъпка по стъпка взаимодействието при традиционното обучение. Други са на мнение, че характеристиките на студента намаляват нуждата от връзка с лектора в реално време.

   Моделите на ДО се различават не само по видовете технологии които използват, но също така и по контрола, упражняван върху обучението. При някои модели ръководството и институциите имат контрол, както например при традиционното обучение в класна стая, докато при други контрола остава в студентите.

  • Разпръсната учебна зала;
  • Независимо обучение ;
  • Отворена система на курсово обучение;
  • Интегриран модел


Исторически погледнато, дистанционното обучение при своето развитие преминава през няколко етапа, базирани на различни модели:

  • модел на кореспонденцията - основан на използването на печатни технологии;
  • мултимедиен модел - осъществява се чрез използване на печатни, аудио и видео технологии;
  • модел на теле-обучението - базиран на прилагането на телекомуникационни технологии за осигуряване възможности за синхронна комуникация;
  • модел на Интернет-базираното дистанционно обучение - осъществява се чрез многообразието от средства за комуникация и представяне на учебното съдържание предлагани от световната мрежа.
Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21