Нуждата от Дистанционно Обучение възниква като социален феномен в средата на 19ти век заради бързото развитие на индустрията и увеличената в последствие нужда от по-добра грамотност и по-всеобхватно обучение. По това време правото на обучение на всеки гражданин започва да се възприема като необходимост и задължение на държавата и обществото като цяло.

   Пръв опит за ДО прави Исаак Питман през 1840 година. От Лондон той обучава ученици на стенография чрез кореспонденция, като използва новосъздадената тогава в Англия ефтина и сигурна поща „penny post“. До края на века се предприемат значителен брой повече или по-малко успешни опити за провеждане на дистанционни курсове за различни нива на обучение чрез кореспонденция. Тези ранни опити са мотивирани и ръководени предимно от комерсиални цели.

   Дистанционните курсове се състоят от пращани по пощата ръкописни или печатни материали, допълвани от задачи към обучаващите се, които след като бъдат изпълнени се изпращат обратно на учителя за оценявяне и коригиране. Поправените задачи се изпращат от учителя обратно на учениците като доказателство за техния прогрес, заедно с още материали за обучение и нови задачи.

   До края на 19ти век обучението чрез кореспонденция натрупва солиден опит и става широко известно в повечето европейски страни. Появяват се различни училища, колежи и университети базирани на този принцип. По този начин, стъпка по стъпка, курсовете чрез кореспонденция стават ценно средство за провеждане на обучение.

   През 20ти век развитието на ДО и осъзнаването на неговата стойност продължава. Става ясно че рано или късно ДО ще стане официална част от държавната политика на обучение.

   По време на над 100 годишната си история, ДО преминава през значителни промени и търпи сериозно развитие. Без съмнение това е една от най-бързо развиващите се области на обучение, в която почти всяка значима идея или теория, подхранваща процеса на обучение, намира своето място за развитие, обновяване и непрестанно приложение.

Могат да бъдат разграничени три основни периода в развитието на ДО:


Първи период: Pre-educational technology
Втори период: Educational technology
Трети период: Virtual classroom communication technology, базиран на комуникация, свързана с компютър - "СМС"

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21