Развититето на съвременните информационни технологии доведе до появата на нов метод на обучение - дистанционното обучение (ДО, наричат го още: Електронно обучение и eLearning). Този метод се явява алтернатива на традиционните методи, като самостоятелната подготовка и обучение в клас под ръководството на преподавател. Имате възможност лесно и бързо да оцените нивото на вашите знания с тестове в началото и края на обучението. Слушателят преминава обучението във виртуален клас и избира удобни за него режим и време на занятията. Oтличително свойство на този метод на обучение се явява итеративността. Студентът може да задава въпроси, а преподавателят - да отговаря на тях и даже да използва тези въпроси за обучение на останалата аудитория. По такъв начин, слушателя не е нужно да ходи на дълги командировки или да се откъсва от работа по време на обучение, той може да изкара курса на обучение на своето работно място или във всяко удобно за него време.

   За осъществяване на процеса на ДО[1] е необходимо наличието на средства за комуникация, което поставя тази форма на придобиване на знания в пряка зависимост от нивото на развитие на информационните и комуникационните технологии. Дълго време пощенската кореспонденция е служела за осигуряване на необходимия лекционен материал и пособия, провеждане на контрол върху процеса на обучение, проверка на усвояването на материала, осъществяване на контакт между преподавател и обучаван. С развитието на масмедиите се появиха нови възможности за представяне на лекционния материал, които обаче отново бяха ограничени от възможността за бърза обратна връзка. Реализирането на дистанционната форма на обучение чрез тези технологиии обаче поради своята специфика не може да използва някои от важните предимства на традиционното образование - прекия контакт с преподавателя, обсъждане на проблеми и идеи с другите студенти, достъп до информационни ресурси.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21