4.2  Основни модули на Moodle

  • Модул за задания (Assignment Module);
  • Модул за моментална комуникация (Chat Module);
  • Модул за гласуване (Choice Module)
  • Интегриран форум (Forum Module);
  • Дневник (Journal Module);
  • Тестов модул (Quiz Module);
  • Ресурсен модул (Resource Module);
  • Модул за анализ (Survey Module);
  • „Работилница” (Workshop Module).
Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21