17.1  Управление на съдържанието

Формати на курсовете:
    - седмичен;
    - по тема;
    - социален(ориентиран към дискусиите).
Всички оценки се визуализират на една страница с възможност за експорт в електронна таблица;
Голям набор от възможни дейности на обучаемия – форуми, дневници, ресурси, задания и др;
Цялостна поддръжка на електронна поща в цялата система;
Възможност за създаване резервни копия на курса.

Форматът на курсът в Moodle е структурата и начина на визуализиране на виртуалните обекти (блокове, модули, тематични секции и др.)

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21