22.3  Социален конструкционизъм

   Социалният конструкционизъм се отнася до вече споменати понятия на инво социални групи, членовете на които като резултат от дейността си съставят малка култура артефакти, имащи общо значение. Когато някой се потапя в това мини-общество, той се намира под въздействието на непрекъснат процес на обучение на различни нива и се превръща в част от това мини-общество.

   Кото прост пример може да бъде дадена една чашка. Този предмет може да бъде използван за хиляди различни неща, но неговата форма предполага наличие на някакво познание относно съхраняване на течности. Един по-сложен пример: онлайн-курс. Тук не само методите определят как би трябвало да работи един такъв курс, но и дейността и текстовете създадени в рамките на групата помагат да се установи как всеки курсист и колко активно участва в рамките на групата.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21