22.2 Конструкционизъм

   Смисъла на това понятие се състои в това, че обучението е особено ефективно когато обучаемия създава нещо с което да предава опита си на другите. Обучаемия съставя речеви съобщения, интернетсът от общуване, по-сложни артефакти като например, произведение на изобразително тоизкуство, сграда или комплект програмно осигуряване.

   Например, може да прочетете тази страница няколко пъти, но утре вече нищо няма да помните. Но, ако бъдете помолени да обясните на някого тези понятия със свои думи или да подготвите слайдове за презентация по този въпрос вие ще разберете голяма част от смисъла им и много неща ще ви станат ясни без за това да влагате усилия. Защо хората си водят записки по време на ликции като е възможно никога след това да не ги отворят да ги четат?

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21