22.1 Конструктивизъм

Това понятие означава, че хората формират нови познания активно взаимодействайки с околния свят.

   Всичко което четете, което виждате, слушате, чувствате, всичко до което сте се докоснали, води до изпитание на всички по-рано придобити познания. Ако тази нова информация се окаже полезна то тя ще формира у вас ново знание. Знани ята се затвърждават, ако ги използвате често и навсякъде . Вие не сте просто блокче памет, което пасивно поглъща информацията, и знани ята немогат да бъдат просто информация която ви е предадена чрез четене или слушане.

   Разбира се нямаме предвид, че не е възможно да придобиете нови знания докато четете информация от някоя Web-страница или преглеждате лекции. Разбира се, че можете. Просто искаме да подчертаем, че при обучението има място повече интерпретацията, а не простото предаване на информация от един мозък на друг.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21