Филтър за TeX конструкции

Този филтър позволява да се въведе всеки фрагмент от текст във формат TeX, като се исползва символа на долар, във всяка част на Moodle (включително форумите)

Алгебричен филтър

Абсолютни размери на шрифта (обзор)

Абсолютни размери на шрифта
Код Пример Резултат
\tiny

доларче$\tiny 3x$доларче

\tiny 3x
\small доларче$\small 3x$доларче \small 3x
\normalsize (default) доларче$\normalsize 3x$доларче или просто доларче$3x$доларче \normalsize 3x
\large доларче$\large 3x$доларче \large 3x
\Large доларче$\Large 3x$доларче \Large 3x
\LARGE доларче$\LARGE 3x$доларче \LARGE 3x

\huge and \Huge не се поддържат от mimeTeX filter филтърътMoodle TeX филтърът SR2- Гръдски символи в курсовете по Математика

dollar$\alpha$dollar се превръща от TeX филтъра във $$\alpha$$ По този начин се създават геометричните означения в тестовете по Геометрия в Moodle

Аритметични операции (Arithmetic operations)

Аритметичните операции и "=" се изписват както следва:

dollar$f(x)=x-2b+(3a/c)$dollar

, а резултатът от работата на TeX Math филтърът е следният:

$$f(x)=x-2b+(3a/c)$$

Array (област)- Масив, Матрица с елементи

За да създадем в теста по математика масив (n-мерен) \begin{array}a1&...&an\end{array} използваме следният запис (синтаксис):

dollar$\(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array}\)$dollar

, като резултатът от работата на TeX Filter -ра е:

($$\(\begin{array}a_{\fs{0}1}\fs{3},&a_{\fs{0}2}\fs{3},&a_{\fs{0}3}\end{array}\)$$)

Задействане на филтъра TeX (в текст)

Важно е да помните, че където и да е в текстът ви, срещата на два последователни доларови знака последвани от валиден mimeTeX израз моментално, ще задействат TeX филтърът:

Например: dollar sign$a^2$dollar sign се трансформира в: $$a^2$$

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21