3.1 Механизми за идентификация в Moodle

  Целта с която в Moole са въведени потребителските профили е да се намали до минимум намесата на администратора, като при това се запази високо ниво на безопасност. Последното е разбираемо, защото броят студенти е голям при една инсталация в рамките на университет.

  Поддържа се широк спектър механизми за идентификация при използването на модулите, които могат лесно да се интегрират в ситемата.

  Стандартен метод за потвърждаване на регистрация в Moodle е: студентите сами могат да създават своите акаунти (име и парола) . Съобщение с подвърждаване на регистрацията се изпраща по електронната поща на посочен от тях адрес.

Друг метод е LDAP методът: създаденият акаунт може да бъде проверен чрез LDAP сървър.  Admin може да указва параметрите за дадено поле.

IMAP, POP3, NNTP: акаунта се проверява и чрез пощенски или файлов сървър . Поддържат се методите за шифроване SSL, TSL и сертифтикати .

Външна база данни: всяка база данни, съдържаща не по-малко от две полета, може да бъде използвана като външен източник за проверка на името и паролата на потребителя.

Всяко лице може да има само един акаунт за цялата система и всеки потребител има различни права на достъп.

Потребителят с права на администратор  контролира създаването на курсове и назначава преподавател и студенти.

Потребител с право на създаващ курс, може да създава курс и да му назначава преподаватели .

На преподаватели, работещи на непълен работен ден, може да бъде отменено правото да редактират курса. 

Сигурност - преподавателите могат да добавят "кодова дума" за достъпа до курса, за да ограничат достъп на лица, които не са студенти в този курс.  Тази кодовата дума може да бъде предадена на студентите лично или изпратена по електронната поща.

Преподавателят може изключи потребителя от  курса, ако това е необходимо. 

    Ако студент не посещава курс в течение на определен период от време (настройва се от администратора), то той автоматически бива изключен от курса.

   Студентите могат да настройват своя профил, като включат снимка или описание. При необходимост адресът на електронната поща на студента може да не се показва напълно на друг студент от курса или на потребителя на системата . Всеки потребител  може да посочва своя временна зона и всеки ден  Moodle ще коригира за тази зона датите за представяне на задания, явяване на тестове и т.н.

Всеки потребител може да избира езика на интерфейса Moodle, ако това е разрешено от администратора на системата.

Преподавателят може да назначи определен език за конкретния курс.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21