4.1 Управление на курсове. Основният преподавател.  Формати на курс.

  Основният преподавател има пълен контрол над настройките на курса, включително над правата за достъп на  други учители на курса.

Изборът на формати за  провеждане на курса , например,седмично, по теми или  във форма на дискуссия.

  Гъвкав набор от функции - Форуми, Работни тетрадки, Тестове, Ресури, Препитвания, Анкети, Задания, Чатове и Практикуми.

   Публикация на страницата на курса на последните изменения, нястъпили след последното влизане в системата, имевших  - дава на всички участници в дистанционното обучение чувство за съпричастост.

   С исползването на интегрирания WYSIWIG HTML редактор могат да се редактират повечето области на въвеждане на тескт (ресурси, съобщения във форума, записи в работната тетрадка и т.н.).

   Всички оценки на Форумите, Работните тетрадки, Тестовете и заданията може да се проверят на една страница (и да се изтегли файла във формат MS Excel).

   Пълните сведения за влизането на потребителя и посещаването на елементи от курса - пълен отчет за всеки студент е достъпен от диаграмата на посщаемост и детайлите по всеки модул (последно посещение, колко пъти е прочетено) както и детайлна информация за всяка работа на студента в рамките на курса, включително препратка към съобщенията във форума, работата над работната тетрадка и т.н.

   Използване на пощата - копие на съобщения от форума, отзиви на преподавателите могат да бъдат изпратени по електронната поща във  формат HTML или текстов формат.

   Скала на оценяване - учителите могат сами да определят скалата за оценяване на съобщенията от форумите, заданията и работните тетрадки.

Всеки курс в Moodle може да бъде компресиран като отделен zip-файл, използвайки функцията за създаване на резервно копие. След това той може да бъде  възстановен на всеки сайт с Moodle.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21