21. За локализацията на Moodle

   Необходимо е да се кажат и няколко думи за локализацията на Moodle. Като всяка програма с отворен код и Moodle разчита основно на труда на доброволци. В момента системата разполага с 43 езикови пакета, което е огромно постижение за всяка една подобна среда за обучение. В този смисъл, по степен на локализация, Moodle далеч надминава болшинството комерсиални проекти. За съжаление обаче в тази схема няма начин за контролиране на качеството на превода. Разчита се основно на доброто желание на доброволците да поддържат и редактират езиковите пакети.

   Когато изтеглих Moodle за първи път той не беше локализиран за български език , в края на 2004 година се появи и превод на български език. Той все още далеч не е достатъчен, но възможността лесно и бързо да се редактират преводите на менютата с вграден редактор е особено ценна. След първоначалната инсталация се наложи да редактирам и допълня доста от наличните преводи и въпреки това голяма част от потребителския интерфейс и особено документацията остава не-преведена. Пожеланието е да се намерят повече доброволци, които да работят върху локализацията не само на тази система, а и на други програми с отворен код.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21