20. Педагогически модел на Moodle

   За разлика от доста други среди за електронно обучение, Moodle има солидна педагогическа обосновка зад себе си. Тук залага основно на теорията за социалния конструкционизъм. Тя съдържа в себе си няколко основни концепции:

    • Конструктивизъм: хората активно конструират новото знание в процеса на комуникация с околната среда. Всичко, което четем, виждаме, чуваме, чуваме и усещаме се съпоставя с предишните ни знания, за да се формират нови. Познанието се заздравява, ако се използва успешно в по–широк социален контекст. Човек не е просто празен съд, където пасивно се трупат знания; те не могат да бъдат предадени просто чрез четене или слушане;

     • Конструкционизъм : ученето е особено ефективно, когато се конструира нещо, което другите могат да съпреживеят. Например вие можете да прочетете тази. страница няколко пъти и да я забравите, но когато се опитате да я обясните на някого със свои собствени думи ще разберете съдържанието много по-добре. Ето защо хората си водят бележки на лекции дори никога след това да не ги прочетат;

     • Социален конструктивизъм : пренася гореспоменатите идеи в социален контекст, в социална група, където една малка група от хора създават обща култура със общи артефакти и общи значения. Когато е потопен в такава атмосфера човек учи през цялото време как да бъде част от тази култура.

По отношение на педагогическата ориентация, примерният курс „Име на курс” се дели основно на две части:

Урочно съдържание в Moodle 

    Четирите кратки тематични блока имат за цел да предадат в сбит вид най-знания, необходими за работа с регулярни изрази. Текстовете са кратки тъй като, от една страна, това е демонстрационен курс и от друга- при асинхронното обучение вниманието на учениците трудно се фокусира върху една тема за по - време. Поради тази причина като най–подходящо беше избрано разделянето на съдържанието на четири кратки модула, следвани от тест за проверка на знанията. Прочитането и разбирането на информацията в модулите е напълно достатъчна за решаването на теста и за използването на една от двете програми Програма за реална обработка или симулация.

Тест и допълнителни ресурси

    Тестът цели да провери чрез реални примери (различни от тези, разглеждани в модулите) нивото на усвояване на представената информация. Също както и информацията в урока тестът е кратък и цели бърза, но цялостна проверка на знанията като за решаването на някои задачи се изисква логическо мислене. Основната цел на теста е да бъде приятен и не-натоварващ. Успешното му решаване също предполага практическото използване на някоя от предоставените програми за обработка на текст с регулярни изрази.

    Допълнителните ресурси целят да улеснят учениците в решаването на теста и да им дадат възможност да тестват на практика наученото в горните модули. Връзките към външни програми и уеб сайтове предоставят възможност за доразвиване на знанията за тези, които желаят. При разработването на курса е целта е била максимална прозрачност – последните промени на сайта, както и регистрираните потребители са явно видими за всички.

    Учениците имат максималните позволени от системата права за четене, редактиране и писане (форумите) по сайта. Тази концепция е особено важна за създаването на чувство за общност, което е пренебрегнато при много други среди за обучение. Възможността да изразиш собственото си мнение и да комуникираш с другите участници в обучението, независимо дали те са учители, ученици или администратори, е основната концепция на Moodle.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21