19. Добавяне на учебни дейности

   Модулите за учебна дейност в Moodle са многобройни и разнообразни като постоянно се добавят нови, а могат да се добавят и допълнителни модули (изтеглят се от сайта на Moodle допълнително или посредством шаблона се включват създадени от потребителя такива). Те дават много широки възможности и могат да се използват за създаването на всякакви типове курсове. Следните модули за учебни дейности са налични в последната дистрибуция на Moodle:

•   scorm  SCORM

SCORM e архив, който съдържа уеб ресурси, пакетирани според стандарта SCORM за учебни обекти (learning objects). Този архив може да съдържа уеб страници, графики, Javascript програми, Flash презентации и всичко друго, което може да се разглежда чрез уеб браузър. Модулът SCORM позволява да се зареждат стандартни SCORM архиви и да се интегрират в учебните курсове.

•  survey   Проучвания

   Модулът за проучвания предоставя набор от надеждни инструменти, които са полезни за оценяването и стимулирането на ученето в онлайн среди като Moodle. Учителите могат да използват модула, за да получават обратна информация от учениците си, да научат повече за тях и да придобият представа за своето собствено преподаване. На тестовия сайт е добавено проучване, чиято цел е да даде представа до каква степен учебният материал е бил полезен за учениците. Всеки от 24-те въпроса се отнася до впечатленията от курса. Там няма верни и грешни отговори, а отговорите са анонимни. Такива проучвания помагат за подобряването на бъдещите курсове.

•  wiki  Wikis

   Името Wiki идва от Wikipedia, популярната онлайн енциклопедия, и позволява документите да се създават и редактират от самите потребители с използването на прост маркиращ език като редакторът е вграден в самия браузър. "Wiki wiki" означава "бърз" на хавайски и това отразява скоростта на създаване и обновяване на страниците с помощта на технологията wiki. Обикновено няма предварителен преглед преди да се приемат промените, направени от потребителите, но старите версии се пазят и винаги могат да бъдат възстановени от архива. Всеки, който има достъп до страницата може да прави промени по нея.

•    workshop  Работилница

   Работилницата е учебна дейност, която позволява оценка на даден проект от участниците в курса. Идеята е проектът да бъде създаден от някои от учениците и да се даде на другите възможност да дадат своето мнение по него, но проектът може да бъде зададен и от учителя.

•   questionnaire   Анкета

   Анкетата е много прост модул– учителят задава някакъв въпрос с няколко възможни отговора. Тя може да бъде полезна като кратко запитване, което да стимулира мисленето на учениците върху зададена тема. На тестовия сайт е добавена кратка анкета за външния вид на сайта.

•  label  Етикети

   Етикетът не е истинска учебна дейност, той е просто фиктивен модул, който позволява да се вмъкват текст и графики сред другите дейности на главната страница на курса. и Полезни програми са примери за етикети.

•   journal    Журнали

   Това е много важна дейност за контрол на постиженията на учениците. Учителят може да помоли ученикът да се концентрира върху определена тема, като ученикът може да променя и прецизира отговорите си във времето. Отговорите са видими само за учителя, който може да предлага рецензия и да оценява записите в журнала. Препоръчително е да се правят записи в журнала всяка седмица. В примерния курс е добавен журнал, който задава въпрос за мислене от областта на регулярните изрази. Журналът може да бъде оценяван и ученикът има право да променя отговорите си.

•   assignment  Задания

   Заданията тук са най до нашата идея за курсови работи. Обикновено заданието се дава от учителя като се определя краен срок за предаването му и качването му на сървъра. Обикновено заданията са есета, проекти, протоколи и др. Модулът има и инструменти за оценяване. В примерния урок е зададена задача като е поставен срок за решаването и качването на отговора като текстов файл на сървъра.

•  glossary  Речник

 Речникът позволява да се поддържа списък от термини във форма подобна на речник.

   Записите могат да бъдат в много различни формати. Учителите могат да прехвърлят записи от един речник в друг. Има и възможност термините, вкарани в речник автоматично да бъдат подчертавани при всяко тяхно използване на страницата и щракване върху тях да отвежда към дефиницията им в речника.

•  quiz  Тестове

   Този модул позволява на учителя да създава тестове в множество варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. Въпросите се пазят в категоризирана база данни и могат да се използват от повече от един курс или да се използват повторно в последователни курсове. Тестовете могат да се правят по няколко пъти за подобряване на резултата. Учителят решава дали да напише рецензия за постиженията на ученика на теста или да му покаже верните отговори. Тестовете могат да бъдат оценявани по система, определена от самия учител.

•  lesson  Урок

   Урокът представя учебното съдържание по интересен и интерактивен начин. Той се състои от поредица от страници, всяка страница обикновено завършва с въпрос с няколко възможни отговора. В зависимост от отговора на ученика той или продължава напред, или са връща назад към предишната страница. Движението през урока може да бъде праволинейно, но също така и доста усложнено в зависимост от логическата структура заложена в него и особеностите на представяния материал.

•   forum  Форуми

   Тази учебна дейност е една от най -важните, тъй като там се случват повечето дискусии. Форумите могат да бъдат структурирани по различен начин и могат да позволяват поставянето на оценки от другите участници за всеки отделен постинг. Форумите могат да бъдат разглеждани по много различни начини и могат да имат прикрепени файлове. Абонирането за даден форум означава, че участникът получава съобщение всеки път, когато бъде добавен нов постинг. Учителят може да направи абонирането задължително за всеки. На тестовия сайт е поставен общ модул с едно начално съобщение от администратора, което служи за пример как се работи със сайта.

•  chat   Чат

   Модулът за чат позволява на участниците да прехвърлят дискусиите от форумите в разговор в реално време. По този начин те могат да се разберат по и по помежду си. Налични са множество опции за съхраняване и разглеждане на чат дискусиите.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21