18. Добавяне на ресурси към Moodle курс

   Добавянето на ресурси представлява половината от оформянето на самия курс. Ресурсите са в по–голямата си част текстова информация (разбира се не съдържат препратки към други страници в Интернет). Moodle поддържа следните типове ресурси:

  •  Създаване на текст : тук става дума за гладък текст , без каквото и да е форматиране. В повечето случаи авторите предпочитат да използват втората опция, тъй като дава много повече възможности;
  •  Създаване на уеб страница : Тази опция позволява вмъкване на HTML тагове, картинки , връзки към други уеб страници. Особено удобно е използването на вградения HTML редактор , който е показан на фигура ... ;
  •  Връзка към файл/уеб сайт : Тази опция дава възможност на вмъкване на външни за системата ресурси или за добавяне на връзка към файл, вече качен във файловата директория. Пример за използването на тази функция е връзката към Grep for Windows;
  •  Преглед на директория : При прегледа ни директория учениците виждат файлове качени от техните преподаватели за нуждите на обучението. Такъв е случаят с WinGrep. Желателно е да бъдат ограничени правата за достъп до файловете само за записаните в курса и учениците да имат право само да свалят файла, но не и да правят промени във файловата директория като копиране, записване, изтриване и др.;
  •  Добавяне на етикет :  Етикетът служи основно за прегледност. Той отново е в HTML формат и позволява добавяне на картинки, таблици, препратки и т.н. За разлика от другите ресурси обаче цялото му съдържани се показва директно на заглавната страница, а не както е при другите ресурси, където на заглавната страница се изписват само техните заглавия. фигура 16 е пример за етикет.

   Ресурсите, добавени в курса на текстова информация с регулярни изрази ”, обхващат почти всички налични опции в Moodle. Разделите : Perl”, „ ” и „ ” са добавени чрез опцията „Създаване на уеб страница”. По този начин се запазва оригиналното форматиране на информацията и могат да се прилагат различни допълнителни опции на препратки, прикрепени файлове ), които не са налични в опцията за добавяне на гладък текст. Особено удобни са опциите за добавяне на таблици, специални символи и форматиране на текст с различни готови стилове.

   Пример за етикет („Полезни програми ”) е показан по -горе, но в случая той е използван само за демонстрация на възможностите на системата.

   Пример за връзка към файл е качената на сървъра програма Програма, която автоматично предлага опция за сваляне при натискане върху линка към нея. Препратката към другата програма Програма чрез опцията „Преглед на директория ”) показва списък от файлове на сървъра, които могат да бъдат свалени.

   Последният пример за ресурс в курса е „Ресурс”. Това е препратка към сайта http://www.webserver.inf , който се зарежда автоматично вътре в Moodle, като оставя активна горната рамка за по–ефективна навигация и връщане обратно в средата за обучение.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21