16. Потребителски профили

   На фиг.  се вижда как изглежда главната страница за администриране на потребителски профили в Moodle. От тук администраторът на сайта може да добавя и редактира потребителските акаунти както и да ги импортира от вече съществуваща база данни или текстов файл. Администраторът или учителите могат да записват ученици в различните курсове, но принципно учениците правят това сами - идея залегнала в основата на философията на Moodle и известна като вътрешно записване. Съществуват основно два начина за вътрешно записване:

  •  Преподавател или администратор може ръчно да запише студентите, използвайки менюто за администриране на курса;
  •  За курса може да е зададена парола, известна като „код за записване”. Всеки, който знае този код може сам да се запише за курса За примерния курс не е използван ключ за записване, за да се улесни достъпът на потребителите и посетителите на сайта.

   Вътрешното записване става чрез импортиране на информацията за участниците от текстови обикновен файл или външна база данни. Има и опция за използване на системата за online плащания PayPal, което позволява създаването на платени курсове.

От тук могат да се зададат преподаватели в курсовете и автори на курсове:

   Всеки потребител в сайта е потенциален преподавател, автор на курсове или администратор. Какви привилегии ще бъдат дадени на всеки зависи от главния администратор. Авторите на курсове могат да създават нови курсове и да преподават в тях.

   В този смисъл те имат функции доста близки до тези на администратора. Както се подразбира, от менюто, показана на фиг. , могат да се задават и администраторски права. Администраторите, зададени след инсталацията на системата, имат права равни с тези на главния администратор.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21